Proje Name : Bingöl 11. Grup Gözeler 30 adet Afet Konutu İnşaatı
Location of the Project : Bingöl
Employer : Bayındırlık ve İskan Başkanlığı Yapı işleri Müdürlüğü
Contract Date : 05.08.2003
Estimated Cost : 1.057.500.000.000
Construction Technique : Betonarme Karkas
Duration of Work :
Work Ending Date : 27.11.2003