Proje Adı : Bingöl 11. Grup Gözeler 30 adet Afet Konutu İnşaatı
Projenin Yeri : Bingöl
İşveren : Bayındırlık ve İskan Başkanlığı Yapı işleri Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi : 05.08.2003
Keşif Bedeli : 1.057.500.000.000
Yapı Tekniği : Betonarme Karkas
İş Süresi :
İş Bitiş Tarihi : 27.11.2003