Sertek İnşaat yurtiçi ve yurtdışında sürdürmekte olduğu bütün faaliyetlerde, toplumsal sorumluluklarının farkında, üretime katkıda bulunan, sağlık ve güvenliğin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunun bilincinde ve bu kültürün oluşturulmasını amaç edinmiş bir şirket olarak;

  • Çalışma ortamındaki muhtemel (olası) tehlikeleri önceden belirleyerek bu konuda gerekli önlemleri almak ve riskleri kaynağında yok etmek veya kabul edilebilir düzeye indirgemek,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler alarak; daha sağlıklı, güvenli, verimli ve üretken çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlamak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek; çalışma ortamındaki her türlü donanımı gözden geçirmek, ilgili tüm periyodik test ve ölçümleri zamanında yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerini sürekli geliştirme ve iyileştirme prensibiyle çalışanlarına sağlık ve güvenlik konuları hakkında eğitimler vererek bilgilendirmek ve güvenlik kültürü bilincini kazandırmak,
  • İşçisinden, üst yönetimdeki bütün personeline kadar, halen yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymayı ilke haline getirmiştir.

Sertek İnşaat ailesi olarak üretimine başlamış olduğumuz her faaliyette öncelikli hedefimiz; sıfır iş kazası ve meslek hastalığı olmuştur. Bu hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda, faaliyetlerimizin her aşamasında planlama, uygulama, kontrol, iş birliği ve eğitim konularında destek sağlayacağımızı, yenilikçi, güven veren ve istikrarlı tutumumuzdan asla ödün vermeyeceğimizi tüm çalışanlarımız adına taahhüt ederiz.